English  |  home  |  ervaringen  |  links  |  contact  |  

 

Get Consulted

Consulted is een organisatieadvies- en bemiddelingsbureau.

Consulted organisatieadvies heeft relevante ervaring met, en kennis van, het adviseren van management over onderwerpen voorkomend op de grens tussen business en ICT. Ons begrip voor uw zakelijke belangen, processen, en uitdagingen Ún de ervaring met het leiden van projecten, verhogen uw kansen om de veranderingen succesvol te implementeren.

Consulted is gespecialiseerd in het leiden en verbeteren van projecten (project management incl. project bureaus), test management, kwaliteit management en process management.

Dit behelst advies en ondersteuning op, of leiding geven aan: outsourcing (onderdelen van) uw organisatie; selectie trajecten; organisatorische veranderingen; verbetertrajecten; aanpassing aan wet- en regelgeving; professionalisatie; e-business trajecten; en implementatie van (nieuwe) soft-/ hardware.

Uw situatie, wensen en uitdagingen zullen leiden tot een passende vorm van samenwerking waarin Consulted u optimaal kan ondersteunen bij het bereiken van uw doelen en visie.


 

 

Consulted  |  Organisatie advies
Andreas Schelfhoutstraat 8  |  1058 HV Amsterdam  |  +31(0)6 26078987  |  info@consulted.nl
Disclaimer  | Privacy policy | Algemene Voorwaarden